Vizyonumuz

Üniversitemiz vizyonu doğrultusunda evrensel bilim ilkeleri ışığında, Dünya standartlarında ulusal ve bölgesel sorunlara odaklı proje merkezi özelliği taşıyan, rekabet koşullarına hazır nesiller yetiştiren, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın kariyer yollarının belirlenmesi yolunda saygın bir merkez olmaktır.

Misyonumuz

Üniversitemizin misyonu çerçevesinde, çağdaş eğitim öğretim ilkeleri çerçevesinde paydaşların gereksinimlerini gözeterek öğrenci ve mezunlarımızın çağın ve iş dünyasının değişen koşulları doğrultusunda, kariyer hedeflerini belirlemeleri, donanımlı bir altyapıya kavuşmaları ve bu bağlamda bilgi, beceri ve tecrübe edinmeleri   konularında onlara yön vermek, gelişimlerine katkıda bulunmak ve topluma katma değer yaratacak bireyler yetiştirilmesine destek olmaktır.

Merkezin amaçları

 • Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak,
 • Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına; üniversite yaşamına ve üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine, kariyer danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak,
 • Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek,
 • Öğrencilerin staj yapabilecekleri kurum sayısını arttırmak ve öğrencilerin bu kurumlarla bağlantılar kurmasını sağlamak,
 • Öğrenci ve mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim ve istihdam edilebilme imkânlarını araştırmak,
 • Öğrenci ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
 • Koordinatörlük işbirliğinde üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

 • Mezunlara ve öğrencilere iş ve staj olanaklarını duyurmak,
 • Öğrencilere kariyer planlaması konusunda danışmanlık yapmak,
 • Üniversite öğrencilerin kariyerlerini planlamalarına katkı sağlaması amacıyla gerekli olabilecek test ve teknikleri uygulamak ve sonuçlarını yorumlamak,
 • Öğrenciler ile değişik sektörlerden çeşitli kurum ve kuruluşları bir araya getirme amacı ile kariyer günleri veya kariyer fuarı düzenlemek,
 • Üniversite bünyesinde yürütülen Farabi, Erasmus ve benzeri öğrenci hareketliliği programları kapsamında, öğrencilerin yurt dışı eğitim ve meslek/iş/staj olanakları hakkında bilgi ve deneyim edinmelerine yardımcı olmak,
 • Mezunlar Koordinatörlüğü aracılığıyla, mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenleyerek öğrencilerin iş yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak,
 • Yurtiçi ve yurtdışı eğitim olanaklarıyla ilgili lisansüstü eğitim günleri düzenleyerek öğrencileri lisansüstü eğitim, burs ve staj konularında bilgilendirmek ve yönlendirmek,
 • Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında özel ve resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak,
 • Yurt içinde ve dışında, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak ve yapılmakta olan çalışmalara katkı sağlamak,
 • Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek,
 • Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler sunmak ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
 • Faaliyet alanlarına yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici bülten ve benzeri yayınlar yapmak.
13 Ekim 2019, Pazar 424 kez görüntülendi