Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GİKAM) tarafından “Kariyer Gelişiminde Gelecek Öngörüleri” adlı seminer düzenlendi.  Moderatörlüğünü GİKAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Koray Gürpınar’ın yapığı seminerde Eğitim Ve İletişim Danışmanı Dr. Cengiz Tavukçuoğlu bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Çevrim içi platformda düzenlenen programa öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan GİKAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Koray Gürpınar, yaklaşık bir buçuk yıl önce kurulan merkezin öğrencilerin kariyer planları ve mezuniyetleri sonrası yol gösterme misyonu ile kurulduğunu söyledi. Gürpınar, misyon doğrultusunda öğrencilere yol gösterecek, onlara ışık tutacak eğitimler düzenleyerek hedeflerini gerçekleştirdiklerini, bu eğitimle de hedeflerine daha yaklaşacaklarını ifade etti.

Çevrim içi olarak düzenlenen programda tecrübelerini paylaşan Eğitim ve İletişim Danışmanı Dr. Cengiz Tavukçuoğlu, kariyer ve kariyer gelişimiyle ilgili pratik bilgilerden bahsetti. Tavukçuoğlu, günümüz dünyasında artık bilginin yalın bir eğitim ya da sadece eğlence ile sunulmadığını eğlenceli eğitimin sunulması gerektiğini söyledi.

Gelecekte entelektüel sermayesi güçlü olan şirketler hayatta kalacak

Tavukçuoğlu, gelecek öngörülerinin insana mahcubiyet verebileceğini söyleyerek, 1895  yılında Lord Kelvin’in “Havadan daha ağır makine imkansızdır”, 1943 yılında IBM Başkanı Thomas Watson’un  “Dünya piyasasında beş bilgisayardan fazlasına yer yoktur”, 1981 yılında Bill Gates’in “Herkese 640 kilobaytlık bellek yeterli olacaktır” ve “ İnternetten para kazanmamız mümkün değildir” sözlerini hatırlatarak, dünyanın küreselleştiğini, hız ve rekabetin yoğun olduğunu ve değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu ifade etti. Tavukçuoğlu, günümüzde C kuşağının etkin olduğunu söyleyerek “C kuşağı sürekli iletişim kuran, bilgisayarlı, sürekli bağlantıda olan ve sürekli tıklayan, içerik üreten, toplum yönlü, yaratıcı bir kuşaktır” dedi. Bu noktada bireylerin kariyer gelişimlerinde kendi SWOT analizlerini yaparak kendilerini doğru bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini dile getiren Tavukçuoğlu, kendi analizini doğru yapanların bir adım önde olacaklarını söyledi.

Tavukçuoğlu, sözlerine şöyle devam etti.

“Mark Thomas’ın ifade ettiği gibi yeniçağda fikirlere sahip olmak, fiziksel varlıklara sahip olmaktan daha önemlidir. Özellikle teknoloji firmalarında çalışanların şirkete kattıkları entelektüel sermaye ile büyük değer yaratmaktadırlar. Hayali kuranlar robotlar değildir. Bu yüzden insana çok ihtiyaç vardır. Gelecekte entelektüel sermayesi güçlü olan şirketlerin yaşama şansı olacaktır. Nüfus arttıkça, şehirleşme hızlandıkça ekonomi büyüdükçe, kişi başına düşen milli gelir payı iyileştikçe tüm sektörler büyüyecektir. Perakende, uluslararası taşımacılık ve lojistik, çevre ve yeniden dönüşüm sektörlerinde büyük gelişim yaşanacaktır. Gelecekte tele çalışma, evde çalışma ve esnek çalışma hızla yayılım gösterecektir. Pandemi, bunu daha da hızlandırdı. Geleceğin çalışanı kısmi süreli esnek çalışan, bireysel hizmet akdiyle istihdam edilen vasıfları çok yüksek bir kişi olacaktır. Gelecekte iletişim, bilişim, teknoloji, yönetim ve eğitim hepimizi etkileyecek. Bu noktada Big Data dediğimiz büyük veri devreye giriyor. 2021 yılında artık CoperByte kullanılıyor. Artık robotlar öldü, Cobotlar çıktı. Yani insanla iş birliği halinde çalışan yapay zekalı kararı kendi veren robotlar var artık. Yeni iş arkadaşlarımız artık metal yakalılar olacaktır. Şirketler ve insanlar buna ayak uydurmalıdır.”

Bireylerin artık çalıştıkları bir yerden de emekli olmayacağını söyleyen Tavukçuoğlu, “İnsanlar en az üç kariyer değiştirecekler. O nedenle çok yönlü kariyer karşımıza çıkmaktadır. Geleceğin insanı yaratıcı, katılımcı, yerel özelliklerini bilen ve evrensel düşünebilen, proje bazında ve takım halinde çalışabilen, öğrenmeyi öğrenmiş, kendini sürekli yenileyen, sentez yapabilen ve fark yaratabilen, doğa ve sosyal hayata karşı sorumluluk duyan bir insan özelliklerini kazanmalıdır” dedi.

Seminer soru cevabın ardından sona erdi.

07 Nisan 2021, Çarşamba 46 kez görüntülendi