Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Koray GÜRPINAR

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Ozan Emre AYTEMİR

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Tuğrul KANDEMİR (AKÜ İ.İ.B.F. Dekanı)

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ (AKÜ Müh. Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Cüneyt AKIN (AKÜ Fen Edb Fak.)

Dr. Öğr. Üyesi Ersan MERTGENÇ (Afyon Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Yusuf KARACA (AKÜ Yabancı Diller YO Müdürü)

Ahmet KARAKAYA (Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü)

Ayşe Yeşim ÇEPNİ (Afyonkarahisar KOSGEB İl Müdürü)

Berna TOKMAN (TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı)

Ali Ulvi AKOSMANOĞLU (Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürü)

13 Ekim 2019, Pazar 1365 kez görüntülendi