Misyon

Üniversitemizin misyonu çerçevesinde, çağdaş eğitim öğretim ilkeleri çerçevesinde paydaşların gereksinimlerini gözeterek öğrenci ve mezunlarımızın çağın ve iş dünyasının değişen koşulları doğrultusunda, kariyer hedeflerini belirlemeleri, donanımlı bir altyapıya kavuşmaları ve bu bağlamda bilgi, beceri ve tecrübe edinmeleri   konularında onlara yön vermek, gelişimlerine katkıda bulunmak ve topluma katma değer yaratacak bireyler yetiştirilmesine destek olmaktır.

Vizyon

Üniversitemiz vizyonu doğrultusunda evrensel bilim ilkeleri ışığında, Dünya standartlarında ulusal ve bölgesel sorunlara odaklı proje merkezi özelliği taşıyan, rekabet koşullarına hazır nesiller yetiştiren, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın kariyer yollarının belirlenmesi yolunda saygın bir merkez olmaktır.

 

Hedefler
1.Öğrencilerimizin eğitim süresince ilgi, yetenek, kişilik özellikleri ve diğer tüm niteliklerini gerçekçi bir biçimde tanımalarına yardımcı olmak,
2.Eğitim süreleri boyunca işgücü piyasasında yer alan meslekler ve iş olanakları hakkında güncel bilgileri edinmelerini sağlamak ve işverenle işe başvuran arasında köprü kurmak,
3.Özellikle 1. sınıf öğrencilerinin yıl sonuna kadar en doğru kariyer kararlarını vermelerine yardımcı olmak,
4.2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin platformları olan Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısı hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla en az 5 eğitim ve kültürel etkinlik düzenleyerek bu platformlara kayıt olmalarını sağlamak,
5. Staj Seferbirliği kapsamındaki staj ve iş imkanları konusunda öğrencileri haberdar etmek ve her yıl üniversitemizde 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden asgari 1500 kişiyi staja göndermek.

Hedeflere Yönelik Riskler
1. Hedefe Yönelik Riskler
a. Öğrencilerin isteksiz olması,
b. Öğrenciler üzerinde gerekli farkındalığın yaratılamaması.
2. Hedefe Yönelik Riskler
a. Hem öğrencinin hem işverenin gereken özveriyi göstermemesi,
b. Pandemi sürecinin uzaması durumunda öğrencilerin uzaktan eğitimlere teknik yetersizlikler nedeniyle katılamaması.
3. Hedefe Yönelik Riskler
a. Öğrencilerin kariyer gelişimi konusunda yeterli düzeyde motive edilememesi,
b. Öğrenciler üzerindeki ülke ekonomik şartlarından ve belirsizliklerden kaynaklanan endişeler.
4. Hedefe Yönelik Riskler
a. Koronavirüs salgını nedeniyle etkinliklerin büyük çoğunluğunun fiziksel mekânlar yerine çevrimiçi ortamlarda düzenlenmesi ve bu sebeple beklenen verimin alınamaması,
b. Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali yük.
5. Hedefe Yönelik Riskler
a. Staj başvurusu yapan öğrencilerin süreci takip etmemesi,
b. Öğrencilerin staj tekliflerini kabul etmemesi.

20 Nisan 2021, Salı 138 kez görüntülendi