Misyon

Üniversitemizin misyonu çerçevesinde, çağdaş eğitim öğretim ilkeleri çerçevesinde paydaşların gereksinimlerini gözeterek öğrenci ve mezunlarımızın çağın ve iş dünyasının değişen koşulları doğrultusunda, kariyer hedeflerini belirlemeleri, donanımlı bir altyapıya kavuşmaları ve bu bağlamda bilgi, beceri ve tecrübe edinmeleri   konularında onlara yön vermek, gelişimlerine katkıda bulunmak ve topluma katma değer yaratacak bireyler yetiştirilmesine destek olmaktır.

Vizyon

Üniversitemiz vizyonu doğrultusunda evrensel bilim ilkeleri ışığında, Dünya standartlarında ulusal ve bölgesel sorunlara odaklı proje merkezi özelliği taşıyan, rekabet koşullarına hazır nesiller yetiştiren, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın kariyer yollarının belirlenmesi yolunda saygın bir merkez olmaktır.

 

2024 YILI HEDEFLERİ

1.Birimde yer alan akademik personelin her birinin bir yıl içerisinde kariyer günleri etkinlikleri, kongre ve sempozyumların en az birine katılım sağlayarak gençlerin kariyer ve mesleki gelişimlerine yönelik farklı bakış açıları kazanmasını sağlamak. (H.1.2.)

2.Öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca işgücü piyasasında yer alan meslekler ve iş olanakları hakkında güncel bilgileri edinmelerini sağlamak, kariyer ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bir yıl içerisinde en az 3 toplantı yaparak işverenler ve öğrencileri buluşturmak (H.1.4.)

3.Öğrencileri eğitim süreci boyunca iş dünyasına hazırlamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, kariyer yaşantılarında başarılı olmalarını sağlamak adına bir yıl içerisinde en az 3 eğitsel (Özgeçmiş Hazırlama, Etkili İletişim, Diksiyon ve Hitabet, Beden Dili, Stres Yönetimi vb.) etkinlik düzenlemek. (H.1.4.)

4. Üniversitemiz ile Afyon bölgesinde faaliyet gösteren en az 10 işveren arasında iş birliği protokolleri imzalayarak öğrencilere iş ve staj konusunda çalışma alanları oluşturmak (H.3.1.)

5.Ulusal Staj Programı kapsamında öğrencileri haberdar etmek ve bir yıl içerisinde üniversitemiz Ön lisans 1. ve 2.sınıf Lisans 2. 3. ve 4.sınıf öğrencilerinden en az 1000 öğrencinin bu program kapsamında staj yapmasını sağlamak. (H.1.4.)

6.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen E-insan dijital platformu kapsamında öğrencilerin Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısı platformuna üniversitemiz öğrencilerinin en az %60’ının kayıt olmasını teşvik etmek. Yetenek Kapısı üzerinden birim akademik personeli tarafından öğrencilerin kariyer süreçlerinde yardımcı olmak amacıyla kariyer danışmanlığının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak. (H.1.1.)

 

Hedeflere Yönelik Riskler

1.Hedefe yönelik riskler

 1. Akademik personelin iş yoğunluğu nedeniyle ilgili tarihteki etkinliğe katılamaması
 2. Akademik personelin etkinliklerine katılma noktasında isteksiz olması

2.Hedefe yönelik riskler

 1. İş verenlerin etkinliklerine katılım noktasında gerekli özveriyi, isteği göstermemesi
 2. Öğrencilerin ilgili etkinliklere katılım noktasında isteksiz olması

3.Hedefe yönelik riskler

 1. Gerçekleştirilecek olan eğitici etkinliklerin mali bir yük getirmesi / Bütçe yetersizliği

4.Hedefe yönelik riskler

 1. Öğrencilerin iş ve staj konusunda yeterli bilinç düzeyine sahip olmaması
 2. İşverenlerin yeterli özveriyi göstermemesi

5.Hedefe yönelik riskler

 1. Staj başvurusu yapan öğrencilerin süreci takip etmemesi
 2. Staj başvurusu yapan öğrencilerin gelen staj tekliflerini kabul etmemesi

6.Hedefe yönelik riskler

 1. Öğrencilerin ilgili platforma katılım sağlamaması
 2. Öğrencilerin kariyer danışmanlığına almak için isteksiz olması ve kariyer danışmanlığı süreci konusunda yeterli bilince sahip olmaması
 3. Kariyer danışmanlığı almak isteyen ve randevu oluşturan öğrencilerin randevu saatini takip etmemesi

 

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

2023 Yılı Hedefleri

Hedeflere Yönelik Riskler

20 Nisan 2021, Salı 536 kez görüntülendi