AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Hassas Görevler Listesi

 

 

 

Doküman No          :

İlk Yayın Tarihi      :

Revizyon Tarihi      :

Revizyon No          :

Birim* Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi
Sıra No İlgili Birim** Hassas Görev Sorumlu Personel Sorumlu Yönetici*** Risk Düzeyi**** Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1 GİKAM Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi E-insa Dijital Platformlarının tanıtımı. Merkezi Müdür Koray Gürpınar Orta Fuarlar ve Staj Olanaklarından Faydalanırlar Planlanan hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli iç denetimi sağlamak
2 GİKAM İşkur Eğitimleri Merkezi Müdür Koray Gürpınar Orta Öğrenciler Kaiyerlerini Yönlndirmede Fayda sağlama Planlanan hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli iç denetimi sağlamak
3
4
Onaylayan

Birim Amiri Dr. Öğr. Üyesi Koray Gürpınar

*Bu bölüme …Daire Başkanlığı … Dekanlığı …YO/MYO Müdürlüğü …Koordinatörlüğü …Merkezi yazılacaktır.
**Bu bölüme … Şube Müdürlüğü … Tahakkuk/Öğrenci İşleri Birimi yazılacaktır.

Not: Eğtim birimlerindeki akademik görevlerde ve Uygulama Araştırma Merkezlerinde “Alt Birim” satırı boş bırakılacaktır.

***Bu bölüme …Şube Müdürü …Fakülte/YO/MYO Sekreteri yazılacaktır.

Not: Eğtim birimlerindeki akademik görevlerde bu bölüme ilgili dekan/müdür yardımcısı yazılacaktır.

****Risk düzeyi, belirlenen risklerin ve görevin durumuna göre “Düşük, Orta, Yüksek” olarak belirlenecektir.
*****Bu bölüm …Daire Başkanı …Dekanı …YO/MYO Müdürü …Koordinatörü …Merkezi Müdürü tarafından imzalanacaktır.
21 Aralık 2022, Çarşamba 231 kez görüntülendi