HEDEF SIRA NO İLGİLİ STRATEJİK HEDEF 2023 YILI BİRİM HEDEFLERİ AÇIKLAMA
1 H.1.1 Eğitim süreleri boyunca işgücü piyasasında yer alan meslekler ve iş olanakları hakkında güncel bilgileri edinmelerini sağlamak ve bir yıl içerisinde en az 5 toplantı yaparak işveren ve öğrenci buluşması yapmak. 2022 -2023 akademik yılının ikinci yarıyılının online eğitim ile tamamlanması sebebiyle ilgili hedefe ulaşılamamıştır.
2 H.1.1 Özellikle 1. sınıf öğrencilerinin yıl sonuna kadar en doğru kariyer kararlarını vermelerine yardımcı olmak için en az 10 adet kariyer günü etkinliği düzenlemek. 2022 – 2023 yılının ikinci yarıyılının online eğitim ile tamamlanması sebebiyle ilgili hedefe ulaşılamamıştır.
3 H.1.1 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi E-insan platformları içinde yer alan Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısı hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla en az 10 eğitim ve kültürel etkinlik düzenleyerek bu platformlara kayıt olmaları sağlanacak 2023 yılı içerisinde üniversitemiz bünyesindeki tüm meslek yüksekokulları ve fakültelerin büyük bir çoğunluğuna E-insan platformunun tanıtımına yönelik etkinlik düzenlenmiştir. İlgili hedefe ulaşılmıştır.
4 H.1.4 Staj Seferberliği kapsamındaki staj ve iş imkanları konusunda öğrencileri haberdar etmek ve her yıl üniversitemizde 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden asgari 1500 kişiyi staja göndermek. Staj seferberliği kapsamında asgari düzeyde hedeflenen öğrenci sayısına ulaşılmıştır.
5 H.3.1 İŞKUR İŞ Kulübü ile 500 öğrenciye etkili özgeçmiş hazırlama eğitimleriyle katılım belgesi almaları sağlanacak İlgili hedef gerçekleştirilememiştir.

 

→ Hedefe Ulaşıldı → Hedef Sürüyor → Hedefe Ulaşılamadı
15 Ocak 2024, Pazartesi 81 kez görüntülendi