Hedeflere Yönelik Riskler
1. Hedefe Yönelik Riskler
a. Öğrencilerin isteksiz olması,
b. Öğrenciler üzerinde gerekli farkındalığın yaratılamaması.

2. Hedefe Yönelik Riskler
a. Hem öğrencinin hem işverenin gereken özveriyi göstermemesi,

3. Hedefe Yönelik Riskler
a. Öğrencilerin kariyer gelişimi konusunda yeterli düzeyde motive edilememesi,
b. Öğrenciler üzerindeki ülke ekonomik şartlarından ve belirsizliklerden kaynaklanan endişeler.

4. Hedefe Yönelik Riskler
a. Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali yük.

5. Hedefe Yönelik Riskler
a. Staj başvurusu yapan öğrencilerin süreci takip etmemesi,
b. Öğrencilerin staj tekliflerini kabul etmemesi.

10 Ocak 2024, Çarşamba 70 kez görüntülendi